cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Vrátenie platby zrušenie pladby

Options
Jana2020
Contributor
Posted on
Pomôž te mi prosím vás potrebujem súrne vrátiť pladbu nemám ani centa ani na jedlo nič chcem vrátim pladbu nechtiac som preposlala na účet pomôžte mi

Haven't Found your Answer?

It happens. Hit the "Login to Ask the community" button to create a question for the PayPal community.