cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jjj

Highlighted
Contributor

Jjj

Ako získam späť peniaze,keď predajca odmieta mi ich vrátiť,a tovar mi do dnes nebol doručený